Alla våra tjänster omfattas av RUT-avdrag!

From 1:a augusti 2016 gäller RUT-avdraget för våra tjänster

50% avdrag upp till 25 000kr/år

Läs mer
RUT-avdrag

Tiger Trädfällare stöder WWF

För varje ny kund vi får planteras ett nytt träd i regnskogen

Så när ni anlitar oss hjälper ni även till att skapa nytt liv i regnskogarna.

Läs mer
image01

Tiger Trädfällare

Din arborist i Stockholm

Knepiga träd? Inga problem! Våra erfarna arborister klarar alla typer av svåra utmaningar.

Läs mer
image01

Tiger Trädfällare på Instagram

Följ oss på Instagram

Om ni följer oss på Instagram kan ni se dagliga uppdateringar av våra sektionsfällningar!

Titta här
image07

Sektionsfällning

Arboristerna

Vi har kunskapen och anpassad utrustning för att göra sektionsfällning så säker och riskfri som möjlig.

Läs mer
image02

Bortforsling

Med kranbil

Turebergs Åkeri ser till att riset och stammarna kommer bort inom 5 arbetsdagar efter det att fällningen är utförd.

Läs mer
image03

Stubbfräsning

Snabbt och effektivt

Tiger Trädfällare kan erbjuda effektiv borttagning av oönskade stubbar på ett smidigt sätt utan att skada omgivningen.

Läs mer
image04
Se film när vi plockar ned en 25 ton tung ek

Trädfällning, beskärning, bortforsling & stubbfräsning

Vi fäller träd i svåra lägen i hela Stor Stockholm, trädfällningar och sektionsfällningar med arboristmetoden.
En helentreprenör vad gäller:
Trädfällning & Sektionsfällning
Arborist & Beskärningsarbeten
Stubbfräsning & Grönytearbeten
Bortforsling av ris å stammar
Höjdarbeten med skylift

0707 225 300

REFERENSER: Klicka nedan för att se referenser på Eniro.se

service 1

Arboristtjänster

Sektionsfällning, beskärning, hamling.

service 2

Bortforsling med kranbil

När arboristerna är klara kommer kranbilen och plockar bort ris och stammar.

service 3

Stubbfräsning

Små men kraftfulla stubbfräsmaskiner ser till att stubbarna försvinner för alltid.

Arboristtjänster

Vi klättrar, sektionsfäller och beskär

En arborist vet vilka återgärder som är nödvändiga för att underhålla, förbättra hälsan, utseendet och säkerheten av träd. Våra arborister är utbildade i säker trädklättring och trädvård och vet vad träden har för behov.

Beskärning sker uteslutande genom klättring då det är skonsammast för trädet. Trädfällning genom klättring kallas sektionsfällning. När det inte finns möjlighet eller plats att fälla träd från marken så klättrar vår arborist upp i trädet och sågar ner grenar och stamdelar bit för bit.

Ibland kan det vara hus eller något annat så pass nära trädet att arboristen får använda sig av en speciell teknik med hjälp av rep för att fira ner träddelar. I enstaka fall så får vi använda oss av kranbil eller mobil platform.Tiger Trädfällare är medlemmar i
Sveriges Arboristförbund SAF
Sveriges Arboristförbund Logo

Genom en gedigen yrkeserfarenhet inom trädvård samt en omfattande examen avklarad från the International Society of Arboriculture (ISA) och/eller the European Arboricultural Council (EAC) kan man titulera sig ”certifierad arborist? Arborister måste även uppdatera sina kunskaper kontinuerligt för att behålla sin certfiering och de måste hålla fast vid de etiska föreskrifter som gäller inom ISA. Det är därför rimligt att säga att en certifierad arborist är mycket påläst och uppdaterad när det gäller de senaste rönen och teknikerna inom arborikultur (vetenskapligare ord för trädvård). Alla kandidater söker på egen hand eller via företag till den obundna organisationen the International Society of Arboriculture i USA som sköter all administration. Organisationen är världens inom trädvård och naturligtvis tongivande världen över för trädvårdsindustrin och de yrkesverksamma. Är en arborist certifierad via ISA är det ett bra kvitto på att personen demonstrerat både professionalism och hängivenhet till sitt yrke.

"Perfection is Achieved Not When There Is Nothing More to Add, But When There Is Nothing Left to Take Away"

Nu även med RUT-avdrag!

Tiger Trädfällare erbjuder tjänster som omfattas av RUT-avdragets regler

Från och med den 1 augusti 2016 ger följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag:

Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning
Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Följande kringtjänster kommer inte att ge rätt till rutavdrag:

Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
Plantering av nya växter och träd.
Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

"RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden upp till 25 000kr/år"

Tiger Trädfällare stöder WWF

För varje ny kund vi hjälper återplanterar vi ett nytt träd i regnskogen!

Genom att plantera träd och restaurera skog i någon av världens regnskogar hjälper du vår planet att överleva. För att rädda regnskogarna och det liv som finns där arbetar WWF med allt från att samla in fröer, etablera plantskolor som driver upp plantor, plantera träden och sedan vårda deras livsmiljö så att de kan växa upp. I dessa projekt ingår också restaurering av skogar som är förstörda. Du kan hjälpa oss att stoppa avskogningen, skydda och återskapa skogar.

project 8

Här planterar vi dina träd! Regnskogarna på Borneo hör till jordens mest artrika platser. Här finns över 15 000 olika växtarter, av vilka 6 000 inte förekommer någon annanstans i världen. Här kan man även hitta orangutangen, trädleoparden och skogselefanten. © WWFSkogstäcket på Borneo har minskat drastiskt under de senaste 20 åren och stora områden har avverkats för att ge plats åt plantager för oljepalmer. Idag återstår endast 50% av Borneos skogar. Avverkningarna hotar mängder av växt-och djurarter samtidigt som lokalbefolkningens källa till mat, mediciner och rent vatten försvinner. –Men många områden som tidigare avverkats och som inte används till annat kan bli till skog igen. Bidragen till detta trädprojekt går till WWF Indonesien, som har flera trädplanteringsprojekt.

"Genom att plantera träd och restaurera skog i någon av världens regnskogar kan du hjälpa till att påverka klimathotet."

Bortforsling

Bortforsling med kranbil inom 5 arbetsdagar

Vi samarbetar med Roslagens Åkeri, som med kranbil och container transporterar bort ris och stammar till närmaste återvinningstation till en låg kostnad. Vi ser till att riset och stammarna kommer bort inom 5 arbetsdagar efter det att fällningen är utförd. Observera att städning inte ingår i våra åtaganden, sågspån och stubbflis ligger kvar, om inte annat överenskommit.

project 8

Ett nedkapat träd kan vara en tråkig syn på tomten och bortforsling kan vara kostsamt att hitta och boka själv. Genom att låta oss ta hand om bortforsling och transport av trädet/n slipper du lägga tid och energi på att ordna detta själv och får samtidigt ett bra pris. Beroende på hur stort det nedtagna trädet är och hur dina önskemål ser ut, kan vi se till att du blir av med materialet eller får användning av det som ved. Det tar vanligtvis 1-3 dagar att få det kapade trädet upprensat och bortforslat och vi kan förstås erbjuda kubbning i samband med trädfällningen, vilket ofta går fort och smidigt. Detta kan vara ett fördelaktigt alternativ för dig som vedeldar.

"Våra lastbilar tar sig oftast ända fram till tomtgränsen, vi behöver ca 290cm bred väg."

Stubbfräsning

Stubbfräs-maskinen kräver endast 90cm fri passage fram till stubbarna

Tiger Trädfällare kan erbjuda effektiv borttagning av oönskade stubbar på ett smidigt sätt utan att skada omgivningen.

Våra maskiner tar sig fram nästan överallt och kan köras in igenom 90 cm smala portar och grindar. Vi fräser helt enkelt bort Dina stubbar till ca 10 cm under marknivå, sedan är det bara att fylla gropen med ny jord, samt så nytt gräs direkt. Fliset fungerar bra som kompostfyllare eller som 'barktäck' i rabatten. Observera att vi aldrig forslar bort stubbfräs-spånet!

Maskinens smidighet och låga axeltryck gör att den kan operera i ömtåliga anläggningar utan att gräsmattor o.dyl körs sönder.

Trots maskinens lilla storlek klarar den av att fräsa stora stubbar. Stubbfräsmetoden är i sig skonsam då bara marken omedelbart runt stubben påverkas.

Kostnaden för stubbfräsning avgörs av antalet stubbar, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens beskaffenhet. Vi lämnar kostnadsfria offerter på alla arbeten oavsett omfattning. Observera att städning inte ingår i våra åtaganden, sågspån och stubbflis ligger kvar, om inte annat överenskommit.

Vi som jobbar

Det är vi som ser till att du kommer att vara mer än nöjd då vi hjälp er med dina svåra träd!

team 1

Tiger Jädervik

Arborist & VD

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are.

team 1

Roy Harris

Arborist

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are.

team 1

The Crew

Tiger, Kalle & Chris

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are.

Om oss

Tiger Trädfällare har varit verksamma sen 2004 med samlad erfarenhet över 30 år i branchen.
Trädfällning ska man se som en sista utväg, men ibland är det oundvikligt. Jag har kunskapen och anpassad utrustning för att göra trädfällning och sektionsfällning så säker och riskfri som möjlig. Då skylifts eller andra maskiner inte används kan jag komma åt i trånga utrymmen och genom sektionsfällning 'montera ned' trädet i bitar för att bevara och inte skada känslig miljö i nära anslutning till trädet. Detta fällningsätt säkerställer en trygg fällning utan skador på närliggande hus eller dyligt. Trädfällning där klättring förekommer är en riskfylld operation och bör endast utföras av utbildade yrkesmän.

Finstilt

Bra att veta ang F-skatt, försäkring mm

Tiger Trädfällare har varit verksamma sen 2004 med samlad erfarenhet över 30 år i branchen.
Trädfällning ska man se som en sista utväg, men ibland är det oundvikligt. Jag har kunskapen och anpassad utrustning för att göra trädfällning och sektionsfällning så säker och riskfri som möjlig. Då skylifts eller andra maskiner inte används kan jag komma åt i trånga utrymmen och genom sektionsfällning 'montera ned' trädet i bitar för att bevara och inte skada känslig miljö i nära anslutning till trädet. Detta fällningsätt säkerställer en trygg fällning utan skador på närliggande hus eller dyligt. Trädfällning där klättring förekommer är en riskfylld operation och bör endast utföras av utbildade yrkesmän. Tiger Trädfällare innehar F-skattebevis samt en yrkesförsäkring i Trygg Hansa, som omfattar skador på egendom upp till ett belopp av 10 000 000kr. Denna försäkring täcker både kunden samt oss när vi arbetar. Den försäkringen har, t o m dags dato (2017-08-20), ej behövts användas kan tilläggas.

En film som visar våra arboristers skicklighet

Prissättning
Kostnaden varierar beroende på hur mycket som skall göras:
1. Endast fällning
2. Sektionsfällning
3. Uppkapat till hanterbart (ca 60-100 cm långa stambitar)
4. Uppkapat till 30cm vedkubb
5. Bortforsling

Generellt gäller att ju fler träd som skall tas ned samtidigt, desto billigare per träd. Det är svårt att sätta ett fast pris utan att först åka ut och titta på träden i fråga. Hinder, såsom hus & staket mm, spelar också in i prisbilden, ju mindre hinder desto billigare. Ni kan gärna maila en eller flera bilder (olika vinklar) så blir det lättare att bedömma prissättningen. Observera att städning inte ingår i våra åtaganden, sågspån och stubbflis ligger kvar, om inte annat överenskommit.Några kundomdömmen

Nedan ett axplock av nöjda kommentarer hämtade från Eniro/Rejta

"Fick hjälp av Tiger att ta ned 5 enorma träd på vår baksida och det gjordes snabbt, proffsigt och snyggt och sen var allt bortforslat redan nästa dag och när stubbfräsaren hade gjort sitt så var alla spår av våra träd försvunna. Mycket nöjd med resultatet och bemötandet så rekommenderar varmt!"

client 1 Carina A nöjd kund

"Frågat runt utan napp samt kontaktat flera firmor i hela Sthlm via Nätet (Google). Oftast inga svar trots svarsformulär och lämnade meddelanden via telefonsvarare. Testade slutligen Tiger av en slump för fällning av riktigt stora tallar samt stubbfräsning. Snabbt svar, tydlig skalbar offert och proffsigt genomförande på några dagar. Briljant! "

client 2 Hansi B nöjdare kund

"Tiger och hans medarbetare har uppvisat en löjligt hög grad av professionalism, effektivitet och aktsamhet vid nedtagning av våra fem björkar, två tallar samt hamling av två lindar. Detta kombinerat med lyhördhet inför önskemål, punktlighet samt genomgående trevligt bemötande i både mailkonversation och person kan inte ge annat än högsta betyg. Lämnar därmed mina bästa rekommendationer till Tiger och hans manskap"

client 3 Henrik S nöjdast kund

"Snabb offert på plats och väl utfört arbete i tid och enligt överenskommelse. Dessutom prisvärt. Precis som man vill ha det."

Vi samarbetar med dessa företagLite bilder på tidigare jobb

Tiger Trädfällare har varit verksamma sen 2004 med samlad erfarenhet över 30 år i branchen

sektionsfällning

Björk på innergård, Södermalm

PlatsDavid Bagares gata
DatumJuli 2013

Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.

project 2

Stubbfräsning, tajt läge!

PlatsAlpstigen, Lidingö
DatumNov 2015

Life is a song - sing it. Life is a game - play it. Life is a challenge - meet it. Life is a dream - realize it. Life is a sacrifice - offer it. Life is love - enjoy it.

project 3

Sektionsfällning, Södertälje

PlatsGrisgården, Södertälje
DatumDec 2015

How far you go in life depends on your being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving and tolerant of the weak and strong. Because someday in your life you will have been all of these.

project 4

3 ekar var tvungna att fällas för nybygge av villor

PlatsLångsjön, Älvsjö
DatumOkt 2015

Life's but a walking shadow, a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more; it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

project 5

Beskärning av 2 st ekar i Solna

PlatsRåsunda, Solna
DatumAug 2015

We need to give each other the space to grow, to be ourselves, to exercise our diversity. We need to give each other space so that we may both give and receive such beautiful things as ideas, openness, dignity, joy, healing, and inclusion.

project 6

Beskärning av 2 st ekar i Solna

PlatsRåsunda, Solna
DatumAug 2015

I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.

project 7

Sektion/precissionsfällning

PlatsAlunvägen, Täby
DatumAug 2015

Always continue the climb. It is possible for you to do whatever you choose, if you first get to know who you are and are willing to work with a power that is greater than ourselves to do it.

project 8

10 träd i Åkersberga

PlatsFlaxenvik, Åkersberga
DatumJuni 2015

What if you gave someone a gift, and they neglected to thank you for it - would you be likely to give them another? Life is the same way. In order to attract more of the blessings that life has to offer, you must truly appreciate what you already have.

project 9

Nybygge Ekerö, bärhjälp

PlatsTappström, Ekerö
DatumMaj 2015

I learned that we can do anything, but we can't do everything... at least not at the same time. So think of your priorities not in terms of what activities you do, but when you do them. Timing is everything.

 • project 1

  Sektionsfällning

  Björk på innergård...

 • project 2

  Stubbfräsning

  En cm till godo.....

 • project 3

  Sektionsfällning

  Limbwalking in Södertälje...

 • project 4

  Ek fälld hel

  Kapas för lastbilstransport

 • project 5

  Skylift selfie

  Beskärning av ek i Solna

 • project 6

  Skylift

  Beskäring av ek i Solna

 • project 7

  Precissionsfällning

  Boden och häcken står kvar...

 • project 8

  Bortforsling med kranbil

  Kunden ville inte ha alla kubbarna

 • project 9

  Lunning med schaktmaskin

  Lite hjälp är aldrig fel...

Kontakta oss

Fyll i nedanstående formulär,för ett hembesök och en KOSTNADSFRI offert

Laddar karta...

Skicka gärna ett mail via formuläret!

Fyll i ditt namn tack.
Fyll i email, tack.
Fyll i telnr tack.
Fyll i adress tack.
Fyll i ort tack.
Fyll i meddelande tack.

Furutorpsvägen 8, 181 90 LIDINGÖ

tiger.tradfallare@gmail.com

Telefon (klicka)

0707 225 300

 

Följ oss på sociala medier

Telefon (klicka)

0707 225 300

I received a message from rolex replica uk. It is instituted legal proceedings against me, and destroyed the Replica Watches UK. Because they have guaranteed the delivery of the replica rolex watches, please send me my money back money transfer. They can in order to see the number. I do not receive the replica watches sale. They should not transfer the money I will take legal action.