OM TIGER TRÄDFÄLLARE

Vi är arboristerna som arbetar i hela Stockholmsregionen och hjälper företagare och privatpersoner med alltifrån trädfällning till beskärning.

VILKA ÄR VI?

Tiger Trädfällare har sedan 2004 hjälpt privatpersoner och företag med sina träd. Tack vare vår samlade erfarenhet och breda kompetens kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster som utförs med hög kvalitet och säkerhet i fokus. Vi har en samlad erfarenhet av över 30 år i branschen. Med andra ord vet du att du alltid får rätt hjälp för att ta hand om och vårda dina träd när du anlitar oss. Vi innehar F-skattebevis samt en yrkesförsäkring i Trygg Hansa, som omfattar skador på egendom upp till 10 000 000 kronor.

Varför behövs en arborist?

När man ska hantera träd är det viktigt att man vet vad man ger sig in på. Ett fallande träd kan orsaka stor skada och medföra en stor säkerhetsrisk för omgivningen. Det gäller att veta exakt hur trädet kommer att falla och säkerställa att det inte finns några hinder eller andra faktorer som kan påverka fallet negativt. En kontrollerad nedmontering av ett träd kan bara utföras av en erfaren arborist som har rätt kunskap och redskap. Därför är det viktigt att alltid anlita en arborist när ett större träd ska fällas, speciellt i ett tätbebyggt område.

När det kommer till omvårdnad av träd krävs det också rätt kompetens för att veta hur ett träd ska beskäras på bästa sätt. Annars är risken stor att trädet tar skada och att beskärningen inte alls ger det resultat man vill ha.

Trädfällning

Trädfällning ska man se som en sista utväg, men ibland är det oundvikligt. Vi har kunskapen och anpassad utrustning för att göra trädfällning och sektionsfällning så säker och riskfri som möjlig. Då skylifts eller andra maskiner inte används kan vi komma åt i trånga utrymmen och genom sektionsfällning ‘montera ned’ trädet i bitar för att bevara och inte skada känslig miljö i nära anslutning till trädet. Detta fällningsätt säkerställer en trygg fällning utan skador på närliggande hus eller dylikt.

En trygg tjänst

Trädfällning där klättring förekommer är en riskfylld operation och bör endast utföras av utbildade yrkesmän. Tiger Trädfällare innehar F-skattebevis samt en yrkesförsäkring i Trygg Hansa, som omfattar skador på egendom upp till ett belopp av 10 000 000kr. Denna försäkring täcker både kunden samt oss när vi arbetar. Tiger Trädfällare har varit verksamma sen 2004 och har en samlad erfarenhet av över 30 år i branschen.

Vad säger våra kunder om oss?